úl

Warré úl 3, kompletace

celek frontal

Poslední příspěvek k Warré úlu ukazoval akorát hotové nástavky. V té době už jsem tušil jak udělat střechu a koumal jak udělat dno. Zatímco se střechou nebyly žádné potíže (stačilo zaplašit úvahy o tenkých štípaných šindelích), tak dno dalo více práce. Nejprve v hlavě a pak i na hoblici, protože ten podělanej šuplík jsem dělal asi natřikrát. Takže začneme hezky odspoda.

Warré úl 2, nástavky

Takže máme namlácený čtyři nástavky.

Snažím se spočítat, kolik ručně opracovaných ploch je na jednom nástavku.

Když vezmu díl s rybinou, tak na těle je těch ploch 5 (Spodní, vnější a horní, plus dvě plochy polodrážky), kolem rybiny 26, takže celkem 31 ploch. Ty díly jsou na jednom nástavku dva, to je 62 ploch.

Díl s rybinovými dlaby má na těle 3 plochy (spodní, vnější a horní) a kolem zádlabů je ploch taky 26. Celkem 29 ploch. Ty díly jsou na nástavku tady dva. To je 58 ploch.

Jeden nástavek je tedy 120 ploch.