Pár poznámek k polymeraci olejů

Jak zjistit jestli už olej nanesený na povrch artefaktu zpolymerizoval? Krom obvyklých potřeb k namatlání a pečlivému rozleštění oleje budete navíc potřebovat ještě papír tužku a přesné váhy.

Přesné vážení je klíčem celé komedie. Vážíme těsně před aplikací oleje a těsně po ní. Jak Venca pískne, rozdíl hodnot je hmotnost naneseného oleje. Polymerace oleje spočívá v reakci vzdušného kyslíku s kapalným olejem. Molekula kyslíku se nějak vecpe do uhlovodíkových vazeb a už tam zůstane, čili olej zívkává na hmotnosti. Výsledkem je polymerická síť vevázaná v povrch dřeva. Lněný olej podle Wikipedie takhle nabere až 17 své hmotnosti. Kolik naberou jiné oleje je otázka a snad se to dá něke zjistit.

Sestavení vzorce pro zjištění kýžené hmotnosti artefaktu dle výše řečeného je úloha pro základní školu. Po aplikaci necháme artefakt několik hodin na pokoji a to v bezprašném prostředí s dobrou cirkulací vzduchu. Netuším jakou roli přesně v polymerizaci hraje čas a teplota, ale to už se dá snadno zjistit sadou laboratnorních experimentů. V ad hoc stanovených intervalech postupně znovu přesně vážíme a až se dostaneme ke kýžené hodnotě. 

Jestliže se hmotnost naneseného oleje pohybuje v jednotkách gramů, potřebujete váhy s přesností na desetinu, raději asi setinu gramu. Na jednu malou misku se naleje "by woko" deset gramů oleje. Je otázka kolik toho zůstane v hadru (půlka?) a otázkou to ještě chvíli zůstane, protože misku na obrázku jsem si samozřejmě já kretén nezvážil, namatlal olejem a teprve pak se dal do výzkumu a začal pokládat otázky.

Takže následující fotografie je toliko inscenované ilustrační zátiší, nikolivěk dokumentace.

Pokud se s nějakým výrobkem dostanu ke konkrétním číslům, tak je zde samozřejmě rád publikuji. Váhové změny dobře pokrývají prvotní stadia polymerace, s jejímž postupem se samozřejmě mění i optické a haptické vlastnosti artefaktu. Třešňové dřevo naříklad hezky ztmavne.

Prostě to sušíte, dokaď to není suchý a pokud k tomu méte co říct, budu rád, když mi napíšete. 

Czech