Zlaté dno

Zlaté dno je metafora úspěchu v řemesle. Je to také zapsaný spolek sdružující lidi se zájmem o tradiční, řekněme preindustriální rukodělnou činnost. A tento spolek je vlastně právnická osoba, korporace, která zaštiťuje aktivity takto praštěných osob. 

Zlaté dno, z. s. (abychom dostáli povinnosti uvádět úředně registrovaný název) charakterizuje za prvé neziskovost, tedy co vydělá, to zase vrazí do rozvoje řemesel, a druhak výzkumné pojetí řemeslnné činnosti, která nám není jen víkendovou zábavou, ale i zdrojem poznání a pramenem osobního rozvoje.

Společenská setkání pořádaná spolkem charakterizuje helo, "jak k dílu, tak k jídlu". Jejich osnovou je společně odvedená práce a společná hostina. Přehled pořádaných akcí najdete zde na webu.

Nyní ještě k metafoře zlatého dna. Je to léty ověřená pravda, když se do řemesla hezky hluboko ponoříte, nejspíš nebudete chudí. Řemeslo má kromě zlatého dna ovšem také řádně pokálené víko a jen dodávám, že největší lejna plavou u hladiny a v kalné vodě každodenní práce často kličkujete labyrintem vlastních chyb a cizích zaručených pravd a než si na to zlaté dno opravdu sáhnete, čeká na vás několik vrstev bahna obchodního jednání. Celý ten ponor do řemesla však nabízí čistoskvoucí poklady mysli a umu, které vás obohatí navždy.

Takže ještě nacionále, ať je to úplně všechno: Zlaté dno, z. s., to jest spolek zapsaný pod spisovou značkou L 22988 u Krajského soudu v Brně, sídlící na adrese Vanovice 155, PSČ 679 36 a disponující identifikačním číslem organizace 061 99 704.

 

Czech