vzdělávání

Knižní underground

Dětská mysl v mžiku dosáhne tam, kam se dospělý namáhavě dostává po spletitých stezkách surrealismu. Každý trochu vnímavější rodič (a to jsem tupoun non plus ultra) mi to zajisté potvrdí. Pro ty ostatní máme písemné důkazy. Ruce zježené z krtčího uštknutí, kopce vzhůru nohama na ochranu proti kočkovitým šelmám a další náhledy do pětileté mysli. Dětskou hlavou vymyšleno, pětiletou rukou nakresleno, maminkou vybarveno, tatínkem připraveno do tisku.

Zde náhled do příběhu "O rytíři slavném a princezně"

Počítací hry

Dítka se učí a počítat a aby škola byla opravdu hrou, je potřeba udělat hru i z počítání. Nebo udělat hru, kde se počítáním a sčítáním dostanete k cíli. Níže jsou jen nádledy, dole pod tímto příspěvkem najdete odkazy na pdfka v pořádné kvalitě.

Hraje se následovně: na začátku hodíte kostkou a dojdete na políčko s číslem, nebo příkladem. Dále postupujete o počet polí vyznačených číslem, na němž stojíte. Příkladovou verzi můžete použít i jako Hejného krokování.