Warré úl 2, nástavky

Takže máme namlácený čtyři nástavky.

Snažím se spočítat, kolik ručně opracovaných ploch je na jednom nástavku.

Když vezmu díl s rybinou, tak na těle je těch ploch 5 (Spodní, vnější a horní, plus dvě plochy polodrážky), kolem rybiny 26, takže celkem 31 ploch. Ty díly jsou na jednom nástavku dva, to je 62 ploch.

Díl s rybinovými dlaby má na těle 3 plochy (spodní, vnější a horní) a kolem zádlabů je ploch taky 26. Celkem 29 ploch. Ty díly jsou na nástavku tady dva. To je 58 ploch.

Jeden nástavek je tedy 120 ploch. 

Nástavky potřebujeme 4, takže to máme 480 ploch, kterým se musíte individuálně věnovat, vytvořit je, začistit je a ja li to nutné zajistit jejich přiléhání k ostatním dílům.

Zbývá udělat dno a střechu. Ty jsou krapet náročnější, ale aspoň to není taková repetitivní rasovina jako rybinový nástavky.

Nástavky budou ještě potřebovat celkem 36 louček. Tuhle malinu si nechám na konec.

 

Jeden nástavek má 4 díly. V praxi to je několik desítek ploch, které ručně opracujete.

Tady máme nástavek nahrtubo sestavený, ještě zbývá vyladit pravoúhlost a začistit spoje, hrany a plochy, kterými přiléhá k ostatním nástavkům.

Czech